Home
hostgator coupon codes

Over het hoe en waarom van de huurverhoging 2020

Op 10 maart 2020 vond in Wijkcentrum An de Koel in Schaesberg een huurdersbijeenkomst plaats rond het thema "Huurverhoging 2020". Deze bijeenkomst was georganiseerd door de Werkgroep Huurdersparticipatie Landgraaf en het Centraal Huurders Overleg HEEMwonen (CHOH), daarbij ondersteund door de Nederlandse Woonbond.

Tijdens de bijeenkomst werd door medewerkers van HEEMwonen een presentatie verzorgd over het voorstel dat HEEMwonen aan het CHOH heeft gedaan met betrekking tot de hoogte van de huurverhoging per 1 juli 2020. De aanwezige huurders waren in de gelegenheid om tijdens de presentatie vragen te stellen en hebben daar ook gretig gebruik van gemaakt.

Behalve over de huurverhoging werd tijdens de bijeenkomst nog gesproken over de prestatie-afspraken en was er ruimte om vragen te stellen aan de aanwezige medewerkers van HEEMwonen over andere zaken dan de huurverhoging.

Het volledige verslag van de bijeenkomst vindt u hier  (16-03-2020)

Website: hvuow.nl
Secretariaat HvUoW: Postbus 32083 - 6370 JB Landgraaf

Telefoon: 06 39 25 63 86
Email: huurdersvereniginguow@gmail.com

SNS bank Arnhem
Rekeningnummer:
IBAN NL77 SNSB 0896 0451 96
BIC SNSBNL2A

Spreekuur:

Het inloop uur is iedere 3e
Woensdag van iedere maand in het:
Huiskamerproject Terwaerderveldje
Terwaerderveldje 81
6374 GB  Landgraaf

Kamer van Koophandel
KvK-NUMMER  55498906
Plannen