Huurtoeslag

house white 128

Als u in verhouding tot uw inkomen te duur woont, komt u mogelijk in aanmerking voor huurtoeslag.
Huurtoeslag is een bijdrage in de huurkosten.

De regeling voor huurtoeslag is een inkomensafhankelijke regeling. Dat betekent dat u meer toeslag krijgt naarmate uw inkomen lager wordt. Maar niet alleen uw inkomen is van belang voor de hoogte van de huurtoeslag. Ook de samenstelling van uw huishouden en de huurgegevens tellen mee.

In aanmerking voor huurtoeslag
Dit hangt af van:

  • de huurprijs van uw woning;
  • uw inkomen en eigen vermogen;
  • uw gezinssituatie;
  • uw leeftijd.

Voor jongeren tot en met 23 jaar geldt dat zij geen huurtoeslag aan kunnen vragen als de huur hoger is dan € 442,46. Als de huur van de woning hoger is dan € 763,74 kunt u geen huurtoeslag aanvragen.

Huurtoeslag aanvragen bij de Belastingdienst

Op de website www.toeslagen.nl kunt een proefberekening maken. Na het invullen van de benodigde gegevens, ziet u meteen of u wel of niet recht hebt op de toeslag. Hebt u een specificatie nodig van uw huurprijs? Geen enkel probleem, deze sturen wij u graag toe.

Wijzigingen doorgeven

Verandert uw gezinssituatie of uw inkomen? Geef dit dan door aan de Belastingdienst.
Meer informatie over huurtoeslag
Voor meer informatie over huurtoeslag kunt u contact opnemen met de Belastingdienst.
Het telefoonnummer is 0800 – 05 43

Website: hvuow.nl
Secretariaat HvUoW: Postbus 32083 - 6370 JB Landgraaf

Telefoon: 06 39 25 63 86
Email: huurdersvereniginguow@gmail.com

SNS bank Arnhem
Rekeningnummer:
IBAN NL77 SNSB 0896 0451 96
BIC SNSBNL2A

Spreekuur:

Het inloop uur is iedere 3e
Woensdag van iedere maand in het:
Huiskamerproject Terwaerderveldje
Terwaerderveldje 81
6374 GB  Landgraaf

Kamer van Koophandel
KvK-NUMMER  55498906
Plannen